VrouwenCirkels

Samenkomen als vrouwen in een Cirkel is wellicht zo oud als de mensheid.  

Samen zitten, naar elkaar luisteren, verhalen vertellen, delen, je gedragen voelen, zijn die diep menselijke behoeften die -als ze voldaan worden- het leven mee levendig maken, een gevoel van ‘belonging’ brengen, veiligheid creeëren buiten en binnen in jezelf.  Ruimte geven aan plezier en stroming, aan creativiteit en goesting.

 Ook zijn deze cirkels plaatsen en momenten waarin de meer uitdagende thema’s van het leven aangeraakt kunnen worden.  Dat wat spannend is, kwetsbaar voelt, dat wat we nog niet liefhebben in onszelf en rondom ons, gezonde boosheid en meer.  

De cirkel is dan de veilige bedding waarin dit mogelijk is.

Velen van ons komen in contact met gelijkaardige uitdagingen, zowel van binnen als van buiten.  Vele vrouwen kennen de uitdaging van oude overtuigingen die niet meer dienen terwijl ze toch nog veel invloed op ons hebben.  Vele vrouwen kennen de uitdaging van meehollen in een wereld die op een ander ritme als het jouwe lijkt te gaan.  Met diepe vermoeidheid, uitputting, soms ook ziekte en nog andere gevolgen.  Vele vrouwen verlangen naar vervullende relaties, met een partner, familie, vrienden, kinderen en komen daarin grote en kleine uitdagingen tegen.  Vele vrouwen zijn zoekende in hun seksualiteitsbeleving, in hoe vrouw zijn en seksueel vrouw zijn in een wereld die nog steeds veel taboe en destructie brengt over lijf en seksualiteit. 

Zoveel delen we met elkaar en zoveel kunnen we leren van elkaar.  

Velen verlangen naar een krachtige belichaming, heerlijk in ons bekken thuis-zijn en leven met een open hart.

Los van leeftijd, los van levensfase, los van wat er ook gebeurt rondom ons.

Cirkels zijn plaatsen en momenten waarin we echt kunnen ontmoeten.  Waarin we kunnen groeien en leren, ontdooien en openen. 

In OnsZelf en met een door en voor de Ander.

Het leven hebben we niet alleen te doen.

Enkel Jij kan Jouw Unieke Leven leven.  En je hoeft het niet alleen te doen.

In Cirkel zijn kan hierbij ondersteunen en inspireren.  Het is als het ophalen van eeuwenoude her-inneringen, diep vanbinnen kennen we deze wijsheid. 

Welkom in de Cirkel

de natuur als mede – gids  

Deze online Cirkels bied ik graag aan op bijzondere momenten in het jaar.  Heel specifieke momenten van ‘overgang’ van transitie in de natuurlijke wereld rondom ons.

Enerzijds omdat de natuur zo’n bron is van inspiratie, van ontspanning, van zenuwstelselregulatie.  De natuur is zo’n bron van schoonheid, eenvoud en complexiteit tegelijkertijd.  Als wij vrouwen steviger in ons Vrouwelijke Seksuele (lees ook levendige) Lijf willen thuis zijn, een vervullend Leven wensen voor onszelf en onze geliefden, dan is de verbinding met de Aarde, met de natuur van wezenlijk belang.  Daarom zijn de cirkels gepland op en rond deze specifieke overgangsmomenten in het jaar.

Zodat we ons nog meer bewust worden van de wijsheid en de uitdaging die zich op die moment rondom ons aanbiedt.  Zodat we kunnen erkennen en eren wat er rondom ons wordt aangeboden en gespiegeld.  Zodat we steeds meer de verbinding tussen Lijf en Aarde gaan ervaren, van binnen uit.

Anderzijds omdat Transitie-Momenten in het leven best stevig en intens kunnen zijn. Dit vooral doordat transities in onze maatschappij niet erkend en gedragen worden in ritueel en ceremonie.    

Transities horen bij het leven en zijn boeiende momenten, het zijn ’tussenruimtes’ die ervoor zorgen dat we groeien, verder ontwikkelen, sterker en wijzer worden.  

Transities zijn afrondingen van het ene, en een begin van het andere.  

Leren daarbij te zijn en de geschenken ervan te leren kennen is waardevol en ondersteunend.  

Dit samen doen, maakt het zachter, meer inspirerend en zelfs iets om naar uit te kijken.   Ik droom van een wereld waarin innerlijke en uiterlijke ‘overgangen’ weer als natuurlijk en essentieel gezien worden.  Ik droom van een wereld waarin we samen en ieder op zich weer kleine en grote rituelen ontwikkelen om deze overgangsfases te eren, om zo samen een gezonde en krachtige maatschappij te creeëren.   

 

 

 

VrouwenCirkels Midwinter

Midwinter komt eraan, de langste nacht van het jaar, die moment in het jaar dat we het terugkeren van de zon vieren.

In het donkerste van het donker vinden we de uitnodiging om traag te Zijn, om in overgave te zijn aan dat wat groter is dan onszelf.  Om te durven smelten in diepe rust in het donker, wetende dat daar een zo belangrijk cado woont.

Het cado van wijsheid.  De cado van loslaten en accepteren,  van sterven terwijl we nog leven.  Het cado van spiritualiteit en mysterie.  

Daar waar we vaak zo graag weten hoe alles werkt, wat te doen, wat onze volgende stap is, controle hebben, daar… hier… in Midwinter worden we uitgenodigd te vertrouwen op niet-weten, op mysterie, op het Leven dat groter is dan ons kleine Zelf.

Waar

online via Zoom

Wanneer

14 en 21 december, 4 januari

telkens van 19-21u

Bijdrage

105 euro

maximum 15 deelnemers

Als we als vrouwen samenkomen in het midst van de Winter, in de midst van het donker, om licht te schijnen op dat wat er in en rondom ons leeft, creeëren we samen een dragende veilige bedding die stevig genoeg is om het leven te ontvangen en te omarmen.

Als we leren dat het donker essentieel is, een kracht van het leven zelfs, waarin al het leven geboren wordt, dan brengen we dat wat vaak vermeden wordt, weer tot leven.  Daar waar de diepe pijnen zich verstoppen, zit een enorme levenskracht.  

Als vrouwen, als dochters, moeders, grootmoeders kennen we de natuur en de cirkels maar al te goed.  Mogelijks ver weggestopt, diep in onze cellen, én de herinnering zit er nog!  In de cirkel komt het weer tot leven.  

Wat gaan we doen?

 

  • De uitnodiging is vooral om samen te Zijn, dichtbij onsZelf en in ons Lijf, aanwezig in de moment en het bewustzijn in de verbinding met de Aarde en de hemel.
  • De eerste cirkel is er een kennismaking, een meditatie en een begeleid deel-moment.
  • De tweede cirkel op midwinter is er een ritueel en een deel-moment + een uitnodiging om thuis een ritueel voor jezelf te organiseren.
  • De derde cirkel is er een meditatie en een begeleid deel-moment met afronding.

Inschrijven voor een Cirkel of een Cirkelreeks : contactmecarole@gmail.com